wtorek, 5 stycznia 2016

Żywopłot liściasty i tragedia wiązów - Deciduous hedge and elms' tragedy

Jesienią zakładam żywopłot liściasty, który będzie formowany. Bardzo długo zastanawiałam się nad gatunkiem jakiego użyć. Na początku pod uwagę brałam buk lub wiąz. Stanowisko, na którym powstał żywopłot jest mało przyjazne jakimkolwiek roślinom. Na co dzień jest mocno nasłonecznione, ale okresowo bardzo wilgotne. Gleba ciężka i gliniasta nie sprzyjałaby bukom, tak samo jak dość duża wilgotność. Dlatego ze względów praktycznych zamiast buków moim drugim wyborem były wiązy. Kiedy zaczęłam czytać więcej o tych drzewach dowiedziałam się  o spustoszeniach, jakie poczyniła holenderska choroba wiązów.

In autumn I've planted deciduous hedge, which will be formal in future. The decision which species choose  took me a lot of time. At the beginning I took into consideration two species: beech and elm. The place which I intended for hedge is not easy for any plant. It is strongly sunny and periodically almost flooded. The soil is heavy and clayey, so it's not quite good for beeches. The humidity of the soil also could be a problem. That's why in practical reason I thought about elms. When I started reading and learning more about these trees I found out about the devastations which was caused by the Dutch elm disease.


Żywopłot bukowy/ Beech hedge
Źródło: www.best4hedging.co.uk


Holenderska choroba wiązu wywoływana jest przez grzyby Ophiostoma ulmi, Ophiostoma himal-ulmi i ich hybrydę: Ophiostoma novo-ulmi. Nazwa choroby pochodzi od miejsca pierwszej identyfikacji schorzenia, która miała miejsce w Holandii w latach 20 XX wieku. Patogen rozprzestrzenił się po całej Europie za pomocą ogłodka wiązowca (Scolytus scolytus) i ogłodka wielorzędowego (Scolytus multistriatus) - chrząszczy z rodziny ryjkowcowatych. Choroba raz na zawsze zmieniła krajobraz europejskich miast, parków i terenów zielonych.

The Dutch elm disease is caused by fungus: Ophiostoma ulmi, Ophiostoma himal-ulmi and hybrid of this two species: Ophiostoma novo-ulmi. The name of the disease was taken from the place where it was for the first time identified - Holland in twenties of XX. The pathogen was spred accros Europe by two kind of beeatles Scolytus scolytus and Scolytus multistriatus. Elms died and landscape of the all continet has changed. 


Źródło: http://biolib.mpipz.mpg.de/thome/band2/tafel_027.html


Wiązy dotknięte chorobą przedwcześnie gubią liście, a ich gałęzie obumierają. Jest to spowodowane niszczeniem naczyń przewodzących wodę z solami mineralnymi. W zależności od przebiegu choroby wiązy giną w przeciągu jednego lub kilku sezonów wegetacyjnych. Wiązy były kiedyś bardzo popularne w miastach, jednak ze względu na chorobę zaprzestano ich sadzenia. Podjęto także próby uzyskania roślin odpornych na chorobę. Po wielu wysiłkach wyhodowano odmiany takie jak: 'New Horizon", "Regal" oraz 'Sapporo Autumn Gold", które dają szansę na to, że wiązy znów staną się popularne w miejskim krajobrazie. 

Sick elms lose foliage to early and their branches are dying. This situation is caused by harmed vessel elements. Depending on the course and severity of disease elms die within one or more growing seasons. Elms used to be very popular trees in towns however they were stopped to planted because of the disease. There were also made efforts to obtain variety which would be resistant to Dutch elm disease. After many attempts gained such variety as: "New Horizon", "Regal" and 'Sapporo Autumn Gold". These variety offer a chance for renewed elms presence in towns landscape.

Jednym z wielu miast, które ucierpiało z powodu holenderskiej choroby wiązów jest Londyn. W latach 70 XX wieku stolica Wielkiej Brytanii utraciła milony tych drzew. Aby uczcić dziedzictwo wiązów do 5 grudnia 2015 można było w Londynie obejrzeć wystawę poświęconą londyńskim wiązom. Na stronie http://www.conservationfoundation.co.uk/londons-elms-map/ znajduje się interaktywna mapa z miejscami ważnymi dla historii miasta i związanymi z wiązami. Spacerując z mapą po Londynie w ciągu około 2 godzinnego spaceru można na własne oczy podziwiać ocalałe wiązy.

London was the one of many towns which was suffered from the Dutch elm disease. In Seventies of XX century the capital of Grate Britain lost millions of elms. To commemorate the heritage of elms to 5th December of 2015 there was organised the exhibition dedicated to these trees. The site http://www.conservationfoundation.co.uk/londons-elms-map/ contains the interactive map of London with the important places connected to elms. 

Wracając do żywopłotu ostatecznie wybrałam graby. Drzewa są odporne na choroby, mało wymagające i równie dobrze prezentują się jak wiązy, czy buki. Ważną zaletą grabów jest znakomita tolerancja na cięcie i dobre rozgałęzianie się drzew w dolnych warstwach.Back to my hedge, eventually I chose hornbeams. These trees are resistant to diseases, not too much demanding and looks as good as elms and beeches. The important advantage of hornbeams is excellent tolerant for cutting and good branch the down layers of the tree.Liście grabu/ hornbeam's leaf
Źródło: http://www.hedgingplantsdirect.co.uk


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz